Wyjaśnienie ochrony danych osobistych

Z zasady sądla przedsiębiorstwa Veit Dennert KG Schlüsselfeld informacje o pracownikach, klientach, dostawcach, i innych partnerach firmowych, a także osobach, które odwiedzają naszą stronę internetową, szczególnie ważne w ochronie i używane przez nas poufnie, tylko za zgodą obowiązujących zasad prawnych. To dotyczy szczególnie danych osobistych, których to przepisów odpowiednio przestrzegamy.

Odwiedzając naszą stronę internetową, zostają ściągnięte, opracowane i użyte tylko te Państwa dane, które sąpotrzebne do realizacji prezentacji w optymalnej formie naszego przedsiębiorstwa i naszych produktów. Po opuszczeniu naszej strony internetowej dane takie jak (odwiedzone strony, użyte linki, czas itd.) są używane do tego, aby nasza strona internetowa mogła by się w ten sposób rozwijać i tym samym mogła sprostać Państwa potrzebom.

W tym kierunku spożytkowane są te informacje do sporządzenia statystyk. Spożytkowanie danych osobistych jest zabroniona. W sporządzaniu i działaniu naszej strony internetowej bierze udział firma wykonująca nasze zlecenie.

Tylko w ramach tego zlecenia ma nasz zleceniobiorca dostęp do Państwa danych. Użycie Państwa danych przez zleceniobiorcę do innych celów jest wykluczone. Jednocześnie przypominamy, że nasza strona internetowa a także linki mogą przechwycone zostać przez trzecich, to orzeczenie ich nie dotyczy. Macie Państwo ciągłą możliwośćz rezygnowaćz rejestracji jako klient i z tym związany zapis Państwa danych zanulować. Prześlijcie Państwo nam wiadomość na info@massivhaus.fertighaus.dennert.&@.dennert.de.

Podane przez Państwa dane zostaną użyte przez nas wyłącznie do przeprowadzenia proponowanej usługi w ramach palety naszych produktów. Jednocześnie przypominamy, że przekaz Państwa danych drogą internetową nie jest bezpieczny.

Istnieje związane z tym niebezpieczeństwo przechwycenia ich przez osoby trzecie i ich wykorzystania.

Ekspertka z zakresu ochrony danych osobistych jest także pełnomocniczką w tejże dziedzinie.

Kontakt: DSB@dennert.de